Uddannelse af fysioterapeuter og kiropraktorer

Behandlere, som vil arbejde med evidensbaseret behandling af patienter med rygbesvær, bliver gennem et 2-dages kursus certificerede til at tilbyde GLA:D® Ryg.

Kurset opdaterer deltagerne med den nyeste viden om rygbesvær, om evidensbaseret behandling, og om nødvendigheden af at registrere patientdata i kliniske registre for at skabe ny viden. Deltagende kiropraktorer og fysioterapeuter får desuden en grundig gennemgang af GLA:D® Ryg-tilgangen fra første individuelle konsultation og registrering i GLA:D® Ryg-registret over gennemførelse af patientuddannelse og træning til afslutning af forløbet. Deltagerne lærer, hvordan patienter bedst hjælpes til selv at få kontrol over deres rygsmerter og til at fungere godt i hverdagen på trods af rygbesvær. Den overordnede tilgang er, at mennesker med rygbesvær har brug for balance mellem de ressourcer, man har (fysiske og mentale), og de belastninger, man udsættes for.

Alle praktiske elementer af GLA:D® Ryg gennemgås, og deltagerne får alle nødvendige materialer med hjem, så de kan anvende GLA:D® Ryg direkte efter kurset. På den måde giver GLA:D® Ryg optimale betingelser for, at kliniske retningslinjer for behandling af rygsmerter kan implementeres i praksis.

Efter kurset certificeres deltagerne som udbydere af GLA:D® Ryg. Opretholdelse af certificering kræver, at principper for GLA:D® Ryg efterleves, og at der bliver tilbudt et GLA:D® Ryg forløb senest 6 måneder efter kurset.

For at et forløb er et GLA:D® Ryg forløb, skal alle 3 elementer, der er en del af GLA:D® Ryg, indgå:

1) 2 x patientuddannelse,
2) træning, begge baseret på GLA:D® Ryg materiale, samt
3) indrapportering af data til GLA:D® Ryg-registret.

Hvis ét eller flere af elementerne ikke indgår i forløbet, kan programmet ikke udbydes som GLA:D® Ryg. SDU forbeholder sig ret til at indføre krav om regelmæssig re-certificering.

Opstart på et GLA:D® Ryg forløb

Efter kurset har klinikere adgang til alt materiale, som skal bruges til patientuddannelse (2 x slideshow samt forslag til tekst), til træning (øvelsesprogrammer til patienter med øvelser og forslag til pro- og regrediering), patientinformationsfolder, folder til samarbejdspartnere, posters, adgang til database for at registrere tests, målsætninger, mm.

På kurset er der afsat tid til at lave en plan for, hvordan klinikere kan starte et forløb op i deres klinik. En fysioterapeut med flere års erfaring med GLA:D® Ryg gennemgår den praktiske del af implementeringen i en travl hverdag på klinikken. Desuden besvarer han alle spørgsmål. Hvis der er udfordringer senere, så kan klinikere få support ved at maile til gladryg@sdu.dk. Hvis der ikke er registreret patienter i databasen efter 6 måneder, bliver klinikken kontaktet.