GLA:D® Ryg uddannelse og træning for patienter

Indholdet af GLA:D® Ryg-forløbet er baseret på den bedste forskningsviden for rygbehandling, anbefalinger fra nationale og internationale retningslinjer og udviklet i samarbejde med forskere, patienter og behandlere.

GLA:D® Ryg er desuden et forskningsprojekt for at øge viden om rygsmerter og forbedre behandlingsmuligheder for patienter med rygsmerter. Patienter får derfor tilsendt spørgeskemaer (dataregistrering) ved start samt efter 3, 6 og 12 måneder, så vi kan følge, hvordan det går dem før, på kort sigt og på længere sigt.

Formålet med GLA:D® Ryg er, at patienter får viden og redskaber, der hjælper dem til færre rygsmerter og til at fungere bedre med de smerter, der er.

Forløbet starter med indledende individuel konsultation, hvor patienterne bliver testet, og deres udgangspunkt for træning og deres målsætning for forløbet fastsættes.

Derefter kommer to sessioner med patientuddannelse på hold, hvor deltagerne lærer om ryggen, hvorfor rygsmerter opstår, og hvad man kan gøre for at få en ryg, der bedre klarer hverdagens krav.

Første session handler om:

 • Årsager til rygsmerter
 • Symptomer
 • Behov for røntgen og skanninger
 • Behandlingsmuligheder

Anden session handler om:

 • Hvad smerte er
 • Håndtering af rygbesvær
 • Rygsmerter som udtryk for ubalance mellem dine ressourcer og dine belastninger
 • Hvordan træning virker

Den efterfølgende træning foregår to gange om ugen i otte uger med mulighed for at tilpasse det patientens behov. Øvelserne kan udføres med forskellig sværhedsgrad og tilpasses den enkelte deltager. Formålet med træningen er at opnå større styrke, smidighed, balance og variation i ryggens bevægelser, så patienterne kan bruge ryggen lettere, mindre ensidigt, og har mere tillid til at bevæge sig naturligt og frit.

Hver træningssession består af:

 • En kort drøftelse af emner fra patientuddannelsen eller erfaringer i gruppen siden sidst
 • En opvarmning hvor ryggen bevæges igennem
 • Øvelser der arbejder med styrke og bevægelighed af

rygstrækkere

mavemuskler

balde/hoftemuskler

benmuskler

Både uddannelse og træning foregår i grupper, hvor deltagerne har mulighed for at dele erfaringer og lære af hinanden. Undervejs drøfter deltagerne og behandleren muligheder for at være fysisk aktiv efter træningen, så effekten af GLA:D® Ryg kan fastholdes efter forløbet er slut.

Afslutningen består af en evaluering af forløbet, både med test og vurdering af opnået mål.

Hvad er GLA:D Ryg?