GLA:D® Ryg register

Med GLA:D® Ryg-registret følger vi løbende med i, hvordan det går patienter, der deltager. Med registret skaber vi viden om, i hvilken grad patienter med forskellige typer af rygbesvær har glæde af GLA:D® Ryg, og hvordan behandlingstilbuddet kan forbedres for dem, der ikke har tilstrækkeligt godt udbytte.

Alle patienter, der deltager i GLA:D® Ryg, besvarer spørgeskemaer og bliver testet før og efter forløbet. Data bliver registreret elektronisk via et link, deltagerne får tilsendt til deres mail efter at have givet samtykke til, at de oprettes i registret.

Dataregistrering foregår via OPEN (Odense Patient data Explorative Network) og overholder alle regler om datasikkerhed.

I registret indsamles en række basisoplysninger om de deltagende patienter, når forløbet indledes. Desuden bliver deltagende patienter bedt om at besvare spørgsmål om bl.a.:

  • smerteintensitet
  • daglig funktion
  • forbrug af smertestillende medicin
  • livskvalitet
  • mulighed for selv at kontrollere rygsmerter

Før og efter forløbet registrerer behandleren resultatet af fire tests af ryggens styrke og funktion.